نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

betrool

رفتار حرکتی

رفتار حرکتی

نرم افزار حرکت شناسی

نرم افزار حرکت شناسی ورزشی یکی از بهترین نرم افزار های ساخته شده در علوم ورزشی و حرکت شناسی توسط دانشجوی جوان ایرانی است که شامل مجموعه کاملی از نمایش مهارت های ورزشی، جداول تشریح عضلانی، تشریح عضلات و غیره می باشد.

pack33

ادامه مطلب...
Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو