نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

رفتار حرکتی

رفتار حرکتی

نرم افزار حرکت شناسی

نرم افزار حرکت شناسی ورزشی یکی از بهترین نرم افزار های ساخته شده در علوم ورزشی و حرکت شناسی توسط دانشجوی جوان ایرانی است که شامل مجموعه کاملی از نمایش مهارت های ورزشی، جداول تشریح عضلانی، تشریح عضلات و غیره می باشد.

pack33

ادامه مطلب...
Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو