نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

راهنماي آزمايشگاهي نظريه و كاربرد يادگيري حركتي

راهنماي آزمايشگاهي نظريه و كاربرد يادگيري حركتي

Lab Manual : Theory and Application of Motor Learning
 
نويسنده : ماري اي. روديسيل، آندري جكسن
M. E. Rudisill - A. S. Jackson
مترجم : دكتر مهدي نمازي زاده ، عليرضا صابري كاخكي ، مهدي سهرابي ، غلامرضا لطفي حسين آباد
Mehdi Namazizadeh , PhD Alireza Saberi Kakhaki Gholamreza Lotfi Hoseinabad Mehdi Sohrabi
طرف مشارکت داخلی : ندارد
چاپ : اول ، 1381 تعداد صفحه : 238 ص
: شابک
964-459-598-x
قيمت : 10000 ريال


مرحله تولید کتاب : چاپ شده 

فروش كتابهاي سمت
شرح :

اين كتاب براي دانشجويان رشته تربيت‌بدني در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «يادگيري حركتي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است.فهرست :

پيشگفتار مترجمان
پيشگفتار مؤلفان
آزمايش شماره 1: آشنايي با فرايند تحقيق
آزمايش شماره 2: تجزيه و تحليل آماري و ارائه نموداري داده‌ها
آزمايش شماره 3: اندازه‌گيري اجرا
آزمايش شماره 4: طراحي يك تحقيق
آزمايش شماره 5: وسايل و ابزار آزمايشگاهي و روشهاي اجراي آزمون
آزمايش شماره 6: طبقه‌بندي مهارتها (یك سيستم سه گروهي)
آزمايش شماره 7: يادگيري و اجرا ـ كاربرد براي استنباط يادگيري
آزمايش شماره 8: برنامه‌ريزي حركتي ـ هماهنگي چند عضوي و ساختارهاي هماهنگ
آزمايش شماره 9: زمان‌بندي پيش‌بيني ـ قابل پيش‌بيني بودن محرك
آزمايش شماره 10: توجه ـ ارائه پيش علامت و آمادگي براي پاسخ
آزمايش شماره 11: حافظه ـ حافظه‌كاري و حافظه بلندمدت
آزمايش شماره 12: اختصاصي و عمومي بودن تواناييهاي حركتي
آزمايش شماره 13: آگاهي از نتايج و مراحل يادگيري
آزمايش شماره 14: انتقال يادگيري
آزمايش شماره 15: انتقال دوجانبي
آزمايش شماره 16: شرايط تمرين ـ تداخل ضمني
آزمايش شماره 17: تمرين كل و جزء
آزمايش شماره 18: تمرين ذهني و عملكرد حركتي
آزمايش شماره 19: برانگيختگي ـ سطوح فعال‌سازي
آزمايش شماره 20: تعيين هدف و انگيزه پيشرفت
واژه‌نامه
منابعنظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو