نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

آناتومی

آناتومی

نرم افزار حرکت شناسی

نرم افزار حرکت شناسی ورزشی یکی از بهترین نرم افزار های ساخته شده در علوم ورزشی و حرکت شناسی توسط دانشجوی جوان ایرانی است که شامل مجموعه کاملی از نمایش مهارت های ورزشی، جداول تشریح عضلانی، تشریح عضلات و غیره می باشد.

pack33

ادامه مطلب...

عضلات شما از کدام دسته است؟ کند انقباض یا تند انقباض؟

باید بدانیم بدن ما از دسته تارهای متفاوتی تشکیل شده است. برخی از این تارها خیلی سریع منقبض میگردند و خیلی سریع هم به حالت اولیه برمیگردند و برخی از تارهای دیگر با سرعت پایین تری منقبض و با همان سرعت نیز به حالت اولیه خود برمیگردند. در عین حال باید بدانیم هیچ انسانی نیست که بدنش کامل از یکی از این انواع تشکیل شده باشد. همچنین تارهای بینابینی وجود دارند که از نظر ویژیه گی های فیزیولوژیکی و عملکردی بینابین این دو نوع تار قرار دارند. باید بدانیم خیلی از افراد علاقه دارند تا از تارهای سرعتی و خیلی از افراد نیز به تارهای کند علاقمند هستند. برخی از ویژه گی های این افراد به شرح ذیل است:   1- افراد با تارهای تند انقباض بیشتر توانایی بالاتری در سوزاندن چربی ها دارند 2- افراد با تارهای تند انقباض لاغر تر هستن 3- افراد با تارهای کند انقباض دارای قدرت کمتری نسبت به گروه تند انقباض برخوردارند 4- افراد با تارهای تند انقباض دارای قدرت و توان بالاتری در وزن برابر خواهند بود 5- افراد با تارهای تند انقباض با تمرینات مقاومتی خیلی سریعتر حجم میگیرند 6- افراد با تارهای تند انقباض با تمرینات مقاومتی (وزنه) خیلی سریعتر به…
ادامه مطلب...
Back to top
ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو