نخستین وبسایت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 • ساختار و عملکرد سلول (بخش چهارم) مروری بر متابولیسم سلول
  ساختار و عملکرد سلول (بخش چهارم) مروری بر متابولیسم سلول مروری بر متابولیسم سلول متابولیسم سلول عبارت از مجموع کلیه واکنش های کاتابولیک ( تجزیه ) و آنابولیک ( ساخت ) در سلول می باشد. تجزیه مولکول های غذایی نظیر کربوهیدرات ها، لیپید ها و پروتئین ها منجر به آزاد شدن انرژی می شود که برای ساخت ATP مورد استفاده قرار می گیرد. هر مولکول ATP محتوی مقداری انرژی است که در ابتدا در پیوند های شیمیایی مولکول های غذایی…
 • ساختار و عملکرد سلول (بخش سوم) اندامک ها
  ساختار و عملکرد سلول (بخش سوم) اندامک ها اندوسیتوز و اگزوسیتوز اندوسیتوز، یا به داخل آوردن مواد، شامل فاگوسیتوز و پینوسیتوز بوده و به جذب توده ای مواد توسط غشاء پلاسمایی به وسیله تشکیل وزیکول گفته می شود. وزیکول کیسه ای متصل به غشاء است که در داخل سیتوپلاسم سلول وجود دارد. بخشی از غشاء پلاسمایی اطراف یک ذره یا قطره کوچک را فراگرفته و طوری با آن ترکیب می شوند که ذره یا قطره توسط غشاء پوشانده…
 • ساختار و عملکرد سلول (بخش دوم) مکانسیم های انتشار و انتقال
  ساختار و عملکرد سلول (بخش دوم) مکانسیم های انتشار و انتقال مولکول های گیرنده مولکول های گیرنده پروتئین هایی در غشاء پلاسمایی هستند که دارای یک جایگاه گیرنده روی سطح خارجی سلول می باشند که می تواند با مولکول های لیگاند خاصی، متصل شود. برخی از گیرنده های غشاء بخشی از کانال های لیگاندی هستند.
  ادامه مطلب...
 • ساختار و عملکرد سلول (بخش اول)
  ساختار و عملکرد سلول (بخش اول) سلول، واحد بنیادی ساختاری و عملکردی همه ارگانیزم های زنده می باشد. اعمال مشخصه سلول شامل نسخه برداری  DNA  ، ساخت  ماکرومولکول هایی  نظیر  پروتئین ها  و  فسفولیپیدها،  کاربرد  انرژی  و تولید مثل  می باشد.
  ادامه مطلب...
 • سازگاری عصبی حرکتی با ورزش
  سازگاری عصبی حرکتی با ورزش            فعال سازی واحدهای حرکتی به صورت خودکار توسط مکانیسم های کنترل عصبی تعین می شود. یک واحد حرکتی شامل یک نورون حرکتی الفا و همه تارهای عضلانی برون دوکی است که این نورون را عصب دهی می کند. میزان نیروی تولید شده توسط عضله در هر لحظه خاص عمدتا تابعی از عوامل زیر است.
  ادامه مطلب...
 • فیزیولوژی ریکاوری
  فیزیولوژی ریکاوری ریکاوری یکی از جنبه های مهم است که ورزشکار باید به آن توجه کند.هنگامی که بدن ما به طور منظم تحت فشار تمرین ومسابقه قرار میگیرد،برای جلسه بعدی ورزش وتمرین عضلات ما نیاز به سوخت گیری مجدد دارد.اگر هنگام ورزش یا بعد از آن از تغذیه غفلت شود،بدن ما دچار کمبود انرژی خواهد شد.
  ادامه مطلب...
 • نوشیدنی‌های انرژی‌زا
  نوشیدنی‌های انرژی‌زا نشان داده شده‌است نوشابه‌هاي انرژي‌زا يا توان‌زا (مانند ردبول[1]) عملكرد ورزشي را بهبود مي‌بخشند (گائینی و همکاران،1391). تحقيقات نشان داده‌اند كه نوشابه‌هاي انرژي‌زا قادرند تا هوشياري و تمركز را افزايش دهند و همچنين قادرند تا عملكرد هوازي را بهبود بخشند (Rahnama et al, 2010). در این راستا گائینی و همکاران(1391) پژوهشی به منظور شفاف‌سازي تأثير نوشيدني‌های ردبول و هایپ[2] و بررسي آثار تعاملي تركيبات موجود در آن‌ها، تأثير ارگوژنيكي اين…
Back to top